MAAK EEN AFSPRAAK +32(0)489 034 000

Privacy verklaring

Redstones Real Estate verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens die via onze website worden verzameld te eerbiedigen en te beschermen. Wij willen uw vertrouwen waard zijn wanneer u onze website bezoekt of wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Wij willen bovendien dat u helemaal gerust bent wanneer u op onze site surft. Daarom staan wij erop om u duidelijk te informeren over onze voorzorgen bij de behandeling van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt. 

 

Privacyverklaring
Redstones Real Estate ("Redstones Real Estate") draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website.
Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Redstones Real Estate persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.
 
1. Verzameling van persoonsgegevens
Wij verzamelen bij ieder bezoek aan de website de volgende gegevens van iedere bezoeker die zich aanmeldt;  naam,  voornaam,  adres,  woonplaats,  telefoonnummer, emailadres, gsmnummer.    
 
2. Verwerking van persoonsgegevens
De gegevens die door u worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door u gevraagde diensten te kunnen leveren, alsook om u de gevraagde nieuwsbrief(ven) te sturen, om de werking van de website te optimaliseren, om statistische onderzoeken uit te voeren.
Door deze persoonsgegevens mee te delen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Redstones Real Estate  deze gegevens mag bewaren, zowel binnen als buiten de Europese Unie, en deze mag verwerken voor bovengenoemde doeleinden. 
Sommige van de door u verstrekte gegevens kunnen worden overgedragen aan makelaars, kopers en/of verkopers voor zover dit noodzakelijk is om Redstones Real Estate toe te laten de gevraagde diensten te leveren. 
 
3. Cookies
Op deze website worden zogenaamde "cookies" gebruikt: kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen.
De cookies worden op deze website gebruikt om u te kunnen identificeren bij een volgende bezoek aan deze website, om aan te geven welke pagina's u recent bezocht hebt en om statistieken omtrent het bezoek van de website te verzamelen. 
U kan in uw browser het gebruik van cookies uitschakelen, maar dit leidt ertoe dat deze website grotendeels onbruikbaar wordt.
 
4. Logbestanden
Naast de bovenvermelde gegevens registreert Redstones Real Estate bij uw bezoek aan deze website uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze website, de door u bezochte pagina's op deze website en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze website. De aldus ingezamelde gegevens worden in geen geval gekoppeld aan de persoonsgegevens die over u tijdens de registratieprocedure werden verzameld.
 
5. Recht van aanpassing en verbetering
Zoals voorzien door de Privacywet, kan u uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door Redstones Real Estate  te contacteren op de hieronder vermelde contactgegevens.
 
6. Veiligheid
Redstones Real Estate  verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.
 
7. Wijzigingen
Redstones Real Estate  behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 22 oktober 2009.
 
8. Contactgegevens
Redstones Real Estate  is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. U kan Redstones Real Estate contacteren op het volgende adres: Redstones Real Estate, Daniël Herreynslaan 2, 2610 Wilrijk, op info@redstones.be of op telefoonnummer +32 3 290.09.09.
 

Bent u op zoek naar uw droomwoning?
Of bent u van plan om te verkopen?

Contacteer RedStones

Kantoor

Daniel Herreynslaan 2, 2610 Wilrijk
Tel: +32(0)3 290 09 09
BIV nr: 505.976